Bảng mã lỗi máy giặt HITACHI

Bảng mã lỗi máy giặt HITACHI

C1: Không cấp đủ nước, nguồn nước, áp lực nước, dây điện từ board đến valve nước.

C2: Không xả hết nước.

C3: Máy không vắt, chưa đóng nắp, công tắc cửa hỏng, dây điện từ board đến công tắc cửa đứt.

C4: Máy không vắt, đồ trong thùng không cân bằng.

C8: Không khóa được nắp, xem đóng nắp chưa, kiểm tra công tắc cửa.

C9: Không mở được nắp, kiểm tra công tắc cửa.

EE: Lỗi board mạch.

F1: Cảm biến mực nước có vấn đề.

F2: Triac motor có vấn đề hoặc motor hỏng.

F9: Không vắt được nên đếm từ không đếm được vòng quay. Kiểm tra các senso, hoặc chuột cắn dây từ senso đến board mạch (bộ đếm từ).

FD: Trục ly hợp có vấn đề.

FF: Kết thúc hiển thị các lỗi.

FO: Cảm biến mực nước có vấn đề. Kiểm tra phao nước và các vấn đề liên quan như dây có bị đứt không, các jack cắm có tiếp xúc tốt không, hoặc chuột cắn dây, từ phao đến board mạch.

Bảng mã lỗi máy giặt HITACHI
Bảng mã lỗi máy giặt HITACHI

Trả lời