Bảng Mã Lỗi Máy Lạnh Nagakawa

Bảng Mã Lỗi Máy Lạnh Nagakawa

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC VÀ TRA BẢNG MàLỖI MÁY LẠNH HIỆU  NAGAKAWA

  STT HIỆN TƯỢNG BÁO LỖI PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ TRÊN MẶT ĐÈN
         ĐÈN POWER ĐÈN RUN ĐÈN SLEEP ĐÈN TIMER
A LOẠI MÁY 95 VÀ 125AV
1 Lỗi sensor đầu đồng Nhấp nháy Nháp nháy Nháp nháy
2 Lỗi Sensor nhiệt độ phòng Nháp nháy Nháp nháy Luôn sáng
3 Máy ngoài bất thường Nháp nháy Tắt Nháp nháy
4 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấpp nháy Luôn sáng Nháp nháy
Chú ý : Đèn nhấp nháy    .   .            5giây ,tắt 5 giây
B LOẠI MÁY     95    VÀ 123AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Nhấp nháy 5lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
C LOẠI
MÁY
182 SH
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Nhấp nháy 5 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấp nháy 3 lần sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
D LOAI MÁY 183 AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường  Luôn sáng Nhấp nháy 5 lần sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Luôn sáng  Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường
Luôn sáng
Nhấp nháy 6 lần sau 2 giây lặp lại Tắt Tắt
                                               BÁO LỖI MÁY ĐHKK NAGAKAWA
STT HIỆN TƯỢNG BÁO LỖI PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ TRÊN MẶT ĐÈN

ĐÈN
POWER ĐÈN RUN ĐÈN SLEEP ĐÈN TIMER
A LOẠI MÁY
243 AV
1 Lỗi sensor đầu đồng Luôn sáng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Luôn sáng
2 Lỗi Sensor nhiệt độ phòng Tắt
3 Máy ngoài bất thường       Luôn sáng Nhấp nháy 6 lần sau  giây lặp lại Tắt
4 Quạt dàn lạnh bất thường       Luôn sáng Nhấp nháy 5lần sau 5 giây lặp lại Tắt
 B              LOẠI MÁY          > 246 AT ( CASSETTE)
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Luôn sáng  Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn Sáng Nhấp nháy 5 lần sau 3 giây lặp lại Tắt
3 Đảo pha, đấu sai điện nguồn Nhấp nháy Nhấp nháy Tắt
C LOẠI  MÁY 424 AP (ÁP TRẦN)
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Tắt Nhấp nháy 5 lần sau 5 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Tắt Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt
3 Đảo pha ,đấu sai điện nguồn Tắt Nhấp nháy liên tục Tắt
D LOAI MÁY 92;122SH    và 240;420AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc  Mất ga Mặt đèn hiển thị lỗi EL
2 Quat dàn lạnh bất thường Mặt đèn hiển thị lỗi EF
3 Điện nguồn yếu,lệch pha hoặc tiếp xúc kém Mặt đèn hiển thị lỗi Er
3 Đảo pha hoặc đấu sai dây nguồn  Mặt đèn >hiển thị lỗiE3 và Er
                CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP CỦA MÁY ĐHKK – NAKAGAWA
STT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH SỬ LÝ
1 Máy lạnh kém
*       Thiếu ga hoặc thừa ga

·        Để lọt hơi ẩm vào hệ thống do khi lắp đặt xả E không kỹ.
·       Các dàn trao đổi nhiệt quá bẩn.
·       Điện áp thấp quá mức cho phép .
·         Lưới lọc bụi bẩn .·       Cục ngoài trời giải nhiệt kém 
·         Nạp thêm hoặc xả bớt ga
·        Xả ga để hút chân không và nạp lại.·         -Vệ sinh các dàn trao đổi nhiệt.
·         -Dùng ổn áp để tăng nguồn cho máy ,thay dây đúng theo yêu cầu kỹ thuật .
·       Vệ sinh lưới loc bụi .
·       Chuyển cục nóng sai vitrí giải nhiệt tốt nhất .
2 Máy mất lạnh hoàn toàn
*   Hỏng máy nén .

        *   Hỏng tụ khởi động máy nén hay hổng tụ quạt .
        *   Hỏng động cơ quạt ngoài trời >
        *   Mất hết ga
        *   Hỏng Tecmi .
        *   Quên không khóa ga .
        *   Máy nén ko hoạt động
·         Thay máy nén mới .
·         Thay tụ mới >·         Thay động cơ mới .·         Tìm chỗ hở để sử lý
·         Thay Tecmic .
·         Kiểm tra khóa ga cho hệ thống.
·         Dùng ổn áp để cấp nguồn cho máy
3 Máy chạy đóng cắt liên tục
     BÁO LỖI MÁY ĐHKK NAGAKAWA
  STT HIỆN TƯỢNG BÁO LỖI PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ TRÊN MẶT ĐÈN
         ĐÈN POWER ĐÈN RUN ĐÈN SLEEP ĐÈN TIMER
A LOẠI MÁY 95 VÀ 125AV
1 Lỗi sensor đầu đồng Nhấp nháy Nháp nháy Nháp nháy
2 Lỗi Sensor nhiệt độ phòng Nháp nháy Nháp nháy Luôn sáng
3 Máy ngoài bất thường Nháp nháy Tắt Nháp nháy
4 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấpp nháy Luôn sáng Nháp nháy
Chú ý : Đèn nhấp nháy    .   .            5giây ,tắt 5 giây
B LOẠI MÁY     95    VÀ 123AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Nhấp nháy 5lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
C LOẠI
MÁY
182 SH
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Nhấp nháy 5 lần sau 7 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấp nháy 3 lần sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
D LOAI MÁY 183 AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường  Luôn sáng Nhấp nháy 5 lần sau 5 giây lặp lại Tắt Tắt
2 Lỗi Sensor nhiệt Độ phòng Luôn sáng  Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Tắt Tắt
3 Quạt dàn lạnh bất thường
Luôn sáng
Nhấp nháy 6 lần sau 2 giây lặp lại Tắt Tắt
                                               BÁO LỖI MÁY ĐHKK NAGAKAWA
STT HIỆN TƯỢNG BÁO LỖI PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ TRÊN MẶT ĐÈN

ĐÈN
POWER ĐÈN RUN ĐÈN SLEEP ĐÈN TIMER
A LOẠI MÁY
243 AV
1 Lỗi sensor đầu đồng Luôn sáng Nhấp nháy 2 lần sau 10 giây lặp lại Luôn sáng
2 Lỗi Sensor nhiệt độ phòng Tắt
3 Máy ngoài bất thường       Luôn sáng Nhấp nháy 6 lần sau  giây lặp lại Tắt
4 Quạt dàn lạnh bất thường       Luôn sáng Nhấp nháy 5lần sau 5 giây lặp lại Tắt
 B              LOẠI MÁY          > 246 AT ( CASSETTE)
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Luôn sáng  Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn Sáng Nhấp nháy 5 lần sau 3 giây lặp lại Tắt
3 Đảo pha, đấu sai điện nguồn Nhấp nháy Nhấp nháy Tắt
C LOẠI  MÁY 424 AP (ÁP TRẦN)
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc Máy ngoài bất thường Tắt Nhấp nháy 5 lần sau 5 giây lặp lại Tắt
2 Quạt dàn lạnh bất thường Tắt Nhấp nháy 6 lần sau 7 giây lặp lại Tắt
3 Đảo pha ,đấu sai điện nguồn Tắt Nhấp nháy liên tục Tắt
D LOAI MÁY 92;122SH    và 240;420AV
1 Lỗi Sensor đầu đồng hoặc  Mất ga Mặt đèn hiển thị lỗi EL
2 Quat dàn lạnh bất thường Mặt đèn hiển thị lỗi EF
3 Điện nguồn yếu,lệch pha hoặc tiếp xúc kém Mặt đèn hiển thị lỗi Er
3 Đảo pha hoặc đấu sai dây nguồn  Mặt đèn >hiển thị lỗiE3 và Er
                CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP CỦA MÁY ĐHKK – NAKAGAWA
STT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH SỬ LÝ
1 Máy lạnh kém
*       Thiếu ga hoặc thừa ga

·        Để lọt hơi ẩm vào hệ thống do khi lắp đặt xả E không kỹ.
·       Các dàn trao đổi nhiệt quá bẩn.
·       Điện áp thấp quá mức cho phép .
·         Lưới lọc bụi bẩn .·       Cục ngoài trời giải nhiệt kém 
·         Nạp thêm hoặc xả bớt ga
·        Xả ga để hút chân không và nạp lại.·         -Vệ sinh các dàn trao đổi nhiệt.
·         -Dùng ổn áp để tăng nguồn cho máy ,thay dây đúng theo yêu cầu kỹ thuật .
·       Vệ sinh lưới loc bụi .
·       Chuyển cục nóng sai vitrí giải nhiệt tốt nhất .
2 Máy mất lạnh hoàn toàn
*   Hỏng máy nén .

        *   Hỏng tụ khởi động máy nén hay hổng tụ quạt .
        *   Hỏng động cơ quạt ngoài trời >
        *   Mất hết ga
        *   Hỏng Tecmi .
        *   Quên không khóa ga .
        *   Máy nén ko hoạt động
·         Thay máy nén mới .
·         Thay tụ mới >·         Thay động cơ mới .·         Tìm chỗ hở để sử lý
·         Thay Tecmic .
·         Kiểm tra khóa ga cho hệ thống.
·         Dùng ổn áp để cấp nguồn cho máy
3 Máy chạy đóng cắt liên tục ·         Máy nén tăng dòng .
·         Ống đồng nối giữa hai cục bị móp ,gẫy gập .
·         Tecmic sai trị số .
·         Các rắc cắm tiếp xúc ko tốt·         Nguồn điện ko ổn định*Tecmic sai tri số
*Các zắc cắm tiếp xúc không tốt
*Nguồn điện không ổn định
·         Kiểm tradòng chạy máy nén ,tìm nguyên nhân khác
·         Kiểm tra và thay ống mới
·        Thay tecmic đúng trị số
·        Kiểm tra lại các rắc cắm bóp chặt lại·         Kiểm tra nguồn trong quá trình máy hoạt động .*Thay Tecmic đúng trị số
*Kiểm tra làm sạch và chắc zắc cắm
*Kiểm tra nguồn điện theo dõi nguồn sau khi khởi động máy .
·         Máy nén tăng dòng .
·         Ống đồng nối giữa hai cục bị móp ,gẫy gập .
·         Tecmic sai trị số .
·         Các rắc cắm tiếp xúc ko tốt·         Nguồn điện ko ổn định*Tecmic sai tri số
*Các zắc cắm tiếp xúc không tốt
*Nguồn điện không ổn định

Trả lời