MÃ LỖI MÁY GIẶT LG

MÃ LỖI MÁY GIẶT LG

SE (sensor): Lỗi cảm biến

CE (current): Lỗi nguồn, motor

LE (lock, motor): Lỗi khóa, động cơ

PE: Cảm biến áp lực phao

AE (auto off): Tự động tắc Rờ le, công tắc nguồn, dây xanh nối đến bo

IE (inlet): Nước ngõ vào Khóa nước, bộ lọc

UE (unbalance): Lỗi cân bằng lông đền, bo, phao

OE (outlet): Ngõ xã nước Motor xả, ống xả

FE (flood): Lỗi tràn nước

dE (door): Lỗi cửa mở Dây tím nối đến bo, phao, cảm biến từ

E3: Buồng giặt và cảm biến Động cơ, dây cua-roa

OF (overflood): Lỗi tràn nước

dHE (dry heat): Motor quạt làm khô, đầu nóng

Trả lời